Laptop Dell Latitude E6230 Core i5/4G/320G.VGA intel/12.5 inch HD

4.600.000 5.100.000 -10%
Máy đẹp, nguyên bản 100%. Quà tặng lên tới 400k

Laptop Dell Latitude E5520 Core i5/4G/250G/VGA Intel/15.6 inch HD

5.200.000 5.590.000 -7%
Máy đẹp, nguyên bản 100%. Quà tặng lên tới 400k

Laptop Dell Latitude E6520 Core i5/4G/250GB/VGA NVIDIA rời/15.6 inch HD

5.300.000 5.500.000 -4%
Máy đẹp, nguyên bản 100%. Quà tặng lên tới 400k

Laptop Dell Latitude E6430 Core i5/4G/320G/VGA Intel/14 inch HD

5.300.000 6.100.000 -13%
Máy đẹp, nguyên bản 100%. Quà tặng lên tới 400k

Laptop Dell Latitude E6530 Core i5/4G/250G/VGA rời NVIDIA/14 inch HD

5.690.000 5.900.000 -4%
Máy đẹp, nguyên bản 100%. Quà tặng lên tới 400k

Laptop Dell Latitude E6440 Core i5/4G/320GB/VGA Intel/14 inch HD

6.100.000 7.000.000 -13%
Máy đẹp, nguyên bản 100%. Quà tặng lên tới 400k

Laptop Dell Latitude E5530 Core i5/4G/VGA Intel/250G/15.6 inch HD

6.900.000 7.290.000 -5%
Máy đẹp, nguyên bản 100%. Quà tặng lên tới 400k

Laptop Dell Latitude E7440 Core i5/4G/SSD 128G/VGA Intel/14 inch HD

7.590.000 7.900.000 -4%
Máy đẹp, nguyên bản 100%. Quà tặng lên tới 400k